Skip to main content

I-update ang Iyong Impormasyon

You can update your profile by filling out the form below.

DITO MAAARING I-UPDATE ANG IYONG MGA DETALYE NG ACCOUNT

Baguhin ang Iyong Email Address

Maaari mong baguhin ang iyong email sa pamamagitan ng paglalagay ng bagong email na gusto mong gamitin sa pamamagitan ng pagsagot sa form sa ibaba. Ia-update nito ang email na kakailanganin mong mag-log in pagkatapos. Ipasok ito ng dalawang beses upang matiyak na nakuha mo ito nang tama…

Baguhin ang Iyong Password

Maaari mong baguhin ang iyong password sa pamamagitan ng paglalagay ng bagong password na gusto mong gamitin sa pamamagitan ng pagsagot sa form sa ibaba. Ia-update nito ang password na kakailanganin mong mag-log in pagkatapos. Ipasok ito ng dalawang beses upang matiyak na nakuha mo ito nang tama…