Skip to main content
𝗦𝗶𝗻𝗼 𝗮𝗻𝗴 𝗽𝗮𝗴𝗸𝘂𝗸𝘂𝗻𝗮𝗻 𝗻𝗴 𝗶𝘀𝗮𝗻𝗴 𝗠𝘂𝘀𝗹𝗶𝗺 𝗻𝗴 𝗸𝗮𝗮𝗹𝗮𝗺𝗮𝗻 𝗽𝗮𝘁𝘂𝗻𝗴𝗸𝗼𝗹 𝘀𝗮 𝗜𝘀𝗹𝗮𝗺 𝗸𝗮𝗽𝗮𝗴 𝘀𝗶𝘆𝗮 𝗮𝘆 𝗻𝗮𝘀𝗮 𝗶𝘀𝗮𝗻𝗴 𝗵𝗶𝗻𝗱𝗶 𝗜𝘀𝗹𝗮𝗺𝗶𝗸𝗼𝗻𝗴 𝗯𝗮𝗻𝘀𝗮?

𝗦𝗶𝗻𝗼 𝗮𝗻𝗴 𝗽𝗮𝗴𝗸𝘂𝗸𝘂𝗻𝗮𝗻 𝗻𝗴 𝗶𝘀𝗮𝗻𝗴 𝗠𝘂𝘀𝗹𝗶𝗺 𝗻𝗴 𝗸𝗮𝗮𝗹𝗮𝗺𝗮𝗻 𝗽𝗮𝘁𝘂𝗻𝗴𝗸𝗼𝗹 𝘀𝗮 𝗜𝘀𝗹𝗮𝗺 𝗸𝗮𝗽𝗮𝗴 𝘀𝗶𝘆𝗮 𝗮𝘆 𝗻𝗮𝘀𝗮 𝗶𝘀𝗮𝗻𝗴 𝗵𝗶𝗻𝗱𝗶 𝗜𝘀𝗹𝗮𝗺𝗶𝗸𝗼𝗻𝗴 𝗯𝗮𝗻𝘀𝗮?

By BlogsNo Comments

𝘐𝘴𝘪𝘯𝘶𝘭𝘢𝘵 𝘯𝘪; 𝘋𝘳. 𝘈𝘮𝘦𝘦𝘯 𝘣𝘪𝘯 𝘈𝘣𝘥𝘶𝘭𝘭𝘢𝘩 𝘈𝘴𝘩-𝘴𝘩𝘢𝘲𝘢𝘸𝘪𝘐𝘴𝘪𝘯𝘢𝘭𝘪𝘯 𝘴𝘢 𝘸𝘪𝘬𝘢𝘯𝘨 𝘍𝘪𝘭𝘪𝘱𝘪𝘯𝘰 𝘯𝘨 𝘕𝘔𝘈 𝘌𝘥𝘪𝘵𝘰𝘳𝘪𝘢𝘭 𝘛𝘦𝘢𝘮 Ang isang pangkaraniwang muslim na walang malalalim na kaalaman patungkol sa islam tungkulin niya na pag-aralan…

Read More