Skip to main content

Salah – Panoorin at Tingnan Kung Paano Ito Ginagawa

Paglalarawan ng Kurso

Bilang isang bagong Muslim, ang mga unang bagay na gusto mong matutunan at simulan ang paggawa ay ang limang pang-araw-araw na ritwal na pagdarasal (Salaah) at upang gawin ang mga ito kailangan mong nasa kalagayan ng ritwal na kadalisayan (wudu). Sa kursong ito matututunan mo ang mga hakbang sa wastong pagsasagawa ng ritwal na paghuhugas (Wudhu) at kung paano isagawa ang limang araw-araw na ritwal na gawain ng pagdarasal (Salaah).