Skip to main content
NewMuslimPH Blog

𝗜𝗯𝗮 𝗽𝗮𝗻𝗴 𝗺𝗴𝗮 𝗚𝗮𝘄𝗮𝗶𝗻𝗴 𝗣𝗮𝗴𝘀𝗮𝗺𝗯𝗮 𝘀𝗮 𝗕𝘂𝘄𝗮𝗻 𝗻𝗴 𝗥𝗮𝗺𝗮𝗱𝗮𝗻

By March 24, 2022April 1st, 2022No Comments

𝘈𝘯𝘨 𝘗𝘢𝘯𝘢𝘭𝘢𝘯𝘨𝘪𝘯 𝘴𝘢 𝘎𝘢𝘣𝘪 – 𝘈𝘯𝘨 𝘱𝘢𝘯𝘢𝘭𝘢𝘯𝘨𝘪𝘯 𝘯𝘢 𝘪𝘵𝘰 𝘢𝘺 𝘵𝘪𝘯𝘢𝘸𝘢𝘨 𝘯𝘢 “𝘛𝘢𝘳𝘢𝘸𝘦𝘦𝘩” 𝘴𝘢 𝘸𝘪𝘬𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘳𝘢𝘣𝘦.
Ito ay isinasagawa pagkatapos ng pang-araw-araw na obligadong panalangin sa gabi, ang Isha. Ito ay binubuo ng dalawang yunit o Raka’ah, at ang kabuuang bilang nito ay maaaring mag-iba mula 8 hanggang 20. Maaari kang manalangin ng marami o kakaunti ayon sa iyong kagustuhan, nguni’t mas mabuti na manalangin hanggang sa matapos ang Imam, kung ikaw ay nasa kongregasyon sa Masjid.

𝘒𝘢𝘸𝘢𝘯𝘨-𝘨𝘢𝘸𝘢
Ang Ramadan ay isang Buwan ng pagiging bukas-palad at higit na pagbibigay. 𝘗𝘢𝘨𝘣𝘢𝘣𝘢𝘩𝘢𝘨𝘪 𝘯𝘨 𝘗𝘢𝘨𝘬𝘢𝘪𝘯 – Ang isang tao na nagpapakain ng isa pang tao na nag-aayuno ay magkakamit ng katumbas na gantimpala.

𝘗𝘢𝘨𝘣𝘢𝘣𝘢𝘴𝘢 𝘯𝘨 𝘘𝘶𝘳’𝘢𝘯
Ang Ramadan ay buwan ng Qur’an. Ito ay isang Buwan kung kailan dapat mong subukan ang iyong makakaya na kumonekta sa Qur’an. Basahin mo ito sa wikang Arabe hangga’t maaari, tiyakin na basahin ang pagkakasalin upang ito ay maging makabuluhan. Makinig sa mga lektura na makakatulong sa iyo na maunawaan ang Qur’an.

𝘗𝘢𝘨-𝘢𝘭𝘢𝘭𝘢 𝘴𝘢 𝘈𝘭𝘭𝘢𝘩
Gumugol ng iyong oras sa pagbanggit at pag-alala sa Allah sa pamamagitan ng pagluwalhati at pagpupuri sa Kanya. 𝘗𝘢𝘨𝘴𝘶𝘴𝘶𝘮𝘢𝘮𝘰 (𝘋𝘶’𝘢) – Ang Ramadan ay ang tamang pagkakataon na magsumamo sa Allah at hilingin ang lahat ng iyong nais at pangangailangan. Hilingin sa Allah ang pinakamabuti sa buhay na ito at sa kabilang buhay. Ang Ramadan ay isang magandang panahon na hilingin sa Allah na gabayan ang iyong mga mahal sa buhay at mga kaibigan sa Islam. 𝘈𝘯𝘨 𝘎𝘢𝘣𝘪 𝘯𝘨 𝘕𝘢𝘵𝘢𝘵𝘢𝘯𝘨𝘪𝘯𝘨 𝘌𝘴𝘵𝘢𝘥𝘰 (𝘓𝘢𝘺𝘭𝘢𝘵 𝘈𝘭-𝘘𝘢𝘥𝘳) – Ang isa sa huling gabi ng Ramadan. Ito ay mas mahusay kaysa sa isang libong buwan ng pagsamba. Sa huling sampung gabi, kung maaari, ay dapat mong subukan na dagdagan ang iyong mga gawaing pagsamba.

#NewMuslimPH
#RamadanPH1443

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x