Skip to main content

Ang Pagsamba Sa Islam

By February 15, 2015February 15th, 2023No Comments

Ang Islam ay nakabatay sa limang saligan: ang dalawang pagsaksi sa pananampalataya, ang itinakdang mga dasal, ang isinatungkuling kawanggawa, ang pag-aayuno, at ang peregrinasyon (pilgrimage). Sa pagyakap sa Islam at pagbigkas ng dalawang pagsaksi sa pananampalataya, natupad mo na ang una at pinakamahalagang saligan ng Islam. Ang saligang iyon ay nagbubukas sa pintuan patungo sa pagiging malapit sa espirituwalidad kay Allah sa pamamagitan ng pagsamba. Sa Islam, hindi lamang natin basta-basta sinasamba si Allah kung papaanong nating naiibigan, bagkus ayon sa ipinag-utos Niya mismo sa atin na sambahin Siya sa Qur’an at sa pamamagitan ng praktikal na halimbawa ni PropetaMuhammad (ang pagpapala at kapayapaan ni Allah ay sumakanya).

[ Libreng Download ]

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x