Skip to main content
BlogsRamadan

𝗦𝗔 𝗕𝗨𝗪𝗔𝗡 𝗡𝗚 𝗥𝗔𝗠𝗔𝗗𝗔𝗡

By April 10, 2023April 28th, 2023No Comments

𝗦𝗔 𝗕𝗨𝗪𝗔𝗡 𝗡𝗚 𝗥𝗔𝗠𝗔𝗗𝗔𝗡
Katha ni Abu Nabeelah Vallena

Bawat taon, bawat sandali, tunay naming minimithi,
Ramadan – O Dakilang Buwan ay makapiling na muli,
Panahon para pagbutihan lahat ng asal at gawi,
Magsigasig sa pagsamba – ito ma’y lantad o kubli.

Ipinahayag ni Allah sa Dakilang Buwan ng Ramadan,
Kanyang dalisay na Salita – ang Maluwalhating Qur’an,
Nagsisilbing Gabay at Patnubay para sa Sangkatauhan,
Malinaw na Paliwanag ng mga Batas at Pamantayan.

Sa Buwan ng Ramadan iniutos ni Allah – ang Dakila,
Mag-ayuno! O kayong lahat na mananampalataya,
Ito ay Utos na itinakda rin sa mga taong sinauna,
Upang tayong lahat nawa ay magkaroon ng Taqwaa.

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x