Skip to main content

Ang Ka’bah ay ang unang bahay sambahan na inilaan sa Nag-iisang Tunay na Diyos sa daigdig. Ito ang direksyon kung saan humaharap ang mga Muslim sa kanilang pang-araw-araw na panalangin at ang destinasyon na kanila ring itinuro na lakbayin kung sila ay may mapagkukunan upang maisagawa ang paglalakbay sa banal na lugar. Ito ay isang lugar na nagtataglay ng malaking paggalang at pagpipitagan sa puso ng mga Muslim sa buong mundo, marami sa kanila ang nag-iipon ng malaking salapi upang mabisita ito. Ang literal na kahulugan ng Ka’bah ay isang solido na may anim na hugis-parihaba na may tamang mga anggulo sa bawat isa (cuboid), kaya ipinangalan ito sa hugis nito. Ang pinanggalingan ng salita ay tumutukoy sa isang itinaas na istraktura.

Ang Pundasyon ng Ka’bah

Malinaw na nakasaad sa Qur’an na binuo ni Propeta Abraham (AS) ang Ka’bah. Ang mga pundasyon na kinilala ni Abraham (AS) at itinaas ay inilatag ng mga Anghel bago ang paglikha kay Adan (AS), ang unang tao. Ito ay binago ni Adan (AS) ng siya ay bumaba sa lupa.

Itinaas ni Propeta Abraham (AS) ang mga Pundasyon ng Ka’bah

Si Propeta Abraham at Ishmael (Sumakanila nawa ang kapayapaan) ay initusan ng Allah na itaas ang mga pundasyon ng Ka’bah. Sinabi ng Allah, “Si Propeta Abraham at Ishmael (AS) ay nagtaas ng mga pundasyon ng Ka’bah. Tulad ng ginawa nila, sila ay humiling na may pagpapakumbaba sa Allah na tanggapin ang lahat ng kanilang mga gawain, kabilang ang pagtatayo sa Ka’bah. (2:127)

Si Ishmael (AS) ang magdadala ng mga bato sa kanilang ama na si Abraham (AS), na siyang susunod na maglalagay at mag-aayos sa kanila upang itayo ang Ka’bah. Habang itinatayo ang istraktura, si Propeta Abraham (AS) ay tumayo sa isang malaking bato upang matapos ang pagtatayo nito. Ang malaking bato na kanyang tinuntungan ay kilala bilang “Maqam Ibrahim“, ang eksaktong ‘lugar na tinayuan ni Abraham (AS).

Mga Pag-aayos Pagkalipas ng mga Taon

Ayon sa kasaysayan, ilang tribo ng mga Arabo ang maninirahan sa Makkah, bawat isa ay magpipitagan sa Ka’bah at mag-iingat sa pangangalaga at pagsasaayos nito. Minana nila ang tradisyong ito mula kina Propeta Abraham at Ishmael (AS). Ang Makkah at isang lambak na napapalibutan ng mga bundok, na ang Ka’bah ay nasa gitna. Kaya’t madalas itong binabaha kapag umuulan sa lungsod. Sa paglipas ng panahon, habang ang istraktura ay humihina o nasisira dahil sa pagbaha at iba pang mga elemento, aayusin ito ng mga tribong ito.

Ang muling Pagtatayo ng mga taga-Quraysh

Ang tribo ng Quraysh, na siyang mga inapo ni Propeta Abraham at Ishmael (AS), ang naging tagapangalaga ng Ka’bah sa nakalipas na ilang henerasyon bago ang kapanganakan ni Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala ng Allah). Limang taon o higit pa bago nagsimula ang ministeryo o paglilingkod ni Propeta Muhammad ﷺ,  ay binaha ang Makkah at lubhang pinahina ang istraktura ng Ka’bah. Dahil dito ay nagdesisyon ang mga taga Quraysh na muli nilang itayo ang Ka’bah mula sa mga pundasyon nito upang patibayin ito.

Sa kabila ng pangangailangan, sila ay nag-atubiling simulan ang trabaho, dahil sa pagiging mapamahiin tungkol sa pag-alis ng lumang istraktura. Ang isa sa mga maharlikang taga Quraysh, na si Al-Walid, ay nagboluntaryong mauna sa pagsisimula ng gawain. Sinundan siya ng iba. Nagdesisyon din ang mga taga Quraysh na gagamitin lamang nila ang kayamanan na tiyak nilang nakuha mula sa matuwid na paraan.  Nagdulot ito sa kakulangan ng kanilang pondo, at kaya ang isang bahagi ng Ka’bah ay nanatiling nasa labas ng istraktura, sa halip, ito ay minarkahan na may isang hugis na parang kalahating bilog na dingding na makikita pa rin hanggang sa kasalukuyan.  Ang lahat ng mga taga Quraysh, kabilang si Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala ng Allah), ay nakiisa sa muling pagtatayo ng natatanging istrakturang ito.

Ang huling natitira sa pagtatayo ng Ka’bah ay ang pagpapalit ng Itim na Bato, na siyang pundasyon ng istraktura at may makalangit o banal na pinagmulan at komposisyon. Lahat ng mga maharlikang Quraysh ay nagnanais ng karangalan na palitan ang bato. Ito ay naging sanhi ng isang pagtatalo. Sa huli sila ay sumang-ayon na ang susunod na tao na papasok sa loob ay hahatol at magpapasya sa kung sino ang tatanggap ng karangalang ito. Si Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala ng Allah) ang tao na pumasok, at siya ay nagpasya na ilagay ang Itim na Bato sa isang tela, at magkaroon ng kinatawan ang bawat angkan, na magtataas ng piraso ng tela sa lugar ng Itim na Bato sa Ka’bah. Pagkatapos ay inilagay ni Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala ng Allah) ang Bato sa lugar nito.

Ang Pagtatayo ng Ka’bah

●       Ang Ka’bah ay isang solidomg istraktura na may anim na hugis-parihaba na may tamang anggulo sa bawat isa.

●       Ang may hugis na parang kalahating bilog na dingding sa isang bahagi ay kilala bilang isang ginibang bahagi at parte ng orihinal na istraktura, iniwan o hindi isinama ng mga taga Quraysh dahil sa kakulangan ng pondo.

●       Ang istraktura (Ka’bah) ay may apat na sulok.  Ang isang sulok ay naglalaman ng Itim na Bato. Ito ang simula at pagtatapos ng bawat pag-ikot sa panahon ng ritwal ng peregrinasyon o hajj.

●       Ang sulok bago ang Itim na Bato ay kilala bilang ang kanto ng Yemen (Yemeni corner), dahil ang direksyon nito ay nakaharap sa Yemen sa Timog.

●       Ang pinto ng Ka’bah ay nakataas mula sa lupa. Ginawa ito ng mga taga Quraysh upang pigilan ang mga tao na pumasok na wala ang kanilang pahintulot.

●       Ang Ka’bah ay natatakpan na ngayon ng isang tela na kilala bilang ‘kiswah.’ Ito ay ang Itim na tela na binurdahan ng mga talata ng Qur’an na nakatakip sa istraktura. Ito ay pinapalitan taun-taon.

o.m@newmuslimacademy.ph

Kami po ang kasama ninyo pag katapos ng Shahadah ! Kung may katanungan mag email lang po sa [email protected]

Subscribe
Notify of
17 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
gateio
1 year ago

I have read your article carefully and I agree with you very much. So, do you allow me to do this? I want to share your article link to my website: gateio

gateio
1 year ago

I have read your article carefully and I agree with you very much. This has provided a great help for my thesis writing, and I will seriously improve it. However, I don’t know much about a certain place. Can you help me?

api binance v3
1 year ago

Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you.

open a binance account

Your article helped me a lot, is there any more related content? Thanks!

www.binance.com registrera dig

Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me? https://www.binance.com/sv/register?ref=S5H7X3LP

Inscreva-se
1 year ago

Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you. https://accounts.binance.com/pt-PT/register-person?ref=S5H7X3LP

Konto na Binance
1 year ago

Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you. https://accounts.binance.com/pl/register-person?ref=GJY4VW8W

رمز الإحالة في binance

Your article helped me a lot, is there any more related content? Thanks!

gate io vip 1 olma
1 year ago

Thank you very much for sharing. Your article was very helpful for me to build a paper on gate.io. After reading your article, I think the idea is very good and the creative techniques are also very innovative. However, I have some different opinions, and I will continue to follow your reply.

gate io kimlik doğrulama süresi

I am a student of BAK College. The recent paper competition gave me a lot of headaches, and I checked a lot of information. Finally, after reading your article, it suddenly dawned on me that I can still have such an idea. grateful. But I still have some questions, hope you can help me.

gateio
1 year ago

I may need your help. I’ve been doing research on gate io recently, and I’ve tried a lot of different things. Later, I read your article, and I think your way of writing has given me some innovative ideas, thank you very much.

gateio
1 year ago

I may need your help. I tried many ways but couldn’t solve it, but after reading your article, I think you have a way to help me. I’m looking forward for your reply. Thanks.

binance sign up
1 year ago

Thanks for shening. I read many of your blog posts, cool, your blog is very good. https://accounts.binance.com/en/register?ref=P9L9FQKY

binance register
1 year ago

Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you. https://accounts.binance.com/en/register-person?ref=P9L9FQKY

Finance Your Crypto on gate.io

Reading your article has greatly helped me, and I agree with you. But I still have some questions. Can you help me? I will pay attention to your answer. thank you.

slp to thb
1 year ago

Reading your article helped me a lot and I agree with you. But I still have some doubts, can you clarify for me? I’ll keep an eye out for your answers.

Cel mai bun cod de recomandare Binance

Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me. https://accounts.binance.com/ro/register?ref=YY80CKRN

17
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x