Skip to main content
Blogs

Ang Kasaysayan ni Jonas

Ang kasaysayan ni Jonas (Yunus) (AS) ay binanggit ng ilang beses sa Banal na Qur’an. Si Jonas (AS) ay ipinadala ng Allah bilang isang Sugo sa isang nasyon sa modernong bansang Iraq ayon sa mga Muslim na mananalaysay. Ito ay isang umuunlad na bansa at lungsod. Inilarawan ito ng Allah sa Qur’an, “Ipinadala namin siya, sa isang daang libong tao o higit pa.” 37:147  

Nanawagan si Jonas sa kanyang mga tao upang sambahin lamang ang Allah at tumanggi sa mga diyus-diyosan, gayunpaman sila ay tumanggi sa kanyang panawagan at mensahe. Nagbabala si Jonas sa kanyang mga tao sa nalalapit na kaparusahan ng Allah at pagkatapos ay umalis sa lungsod. 

 Nang makita ng mga tao ni Jonas ang kaparusahan ng Allah sila ay nagbalik-loob sa Allah at naniwala sa Kanya. Binawi ng Allah ang Kanyang parusa. Naramdaman ni Jonas (AS) na ang kanyang mga tao ay ituring na siya ay hindi tapat dahil ang parusa na kanyang ipinangako ay hindi dumating. Si Jonas (AS) ay sumakay sa isang barko at nagdesisyon na umalis ng walang pahintulot mula sa Allah. Ang barko ay nahulog sa isang bagyo at labis ang karga. Ang mga pasahero ng barko ay nagdesisyon na ang isang tao ay kailangang itapon sa dagat upang mailigtas ang natitira.

Nagsimula silang gumawa ng palabunutan. Ang unang nabunot ay si Jonas (AS). Ang mga pasahero, alam na siya ay Sugo ng Allah, ay nagdesisyon na muling bumunot mula sa palabunutan. Gayunpaman, sa bawat pagbunot ang pangalan ni Jonas (AS) ang nabubunot. Napagtanto ni Jonas (AS) na ito ay desisyon ng Allah. Pagkatapos siya ay itinapon sa karagatan. Sinabi ng Allah, “Si Jonas (AS) ay isa rin sa mga Sugo. Siya ay tumakas lulan ng barko na labis ang karga. Nakipagsapalaran sila, at natalo siya.” 37:14

Ipinag-utos ng Allah na si Jonas (AS) ay lunukin ng isang balyena sa karagatan. Ito ay nasa kalaliman ng tiyan ng balyena sa ilalim ng karagatan na si Jonas (AS) ay nagbalik-loob sa Allah, hinihingi ang Kanyang tulong at kapatawaran. Sinabi ng Allah, “Kung hindi lamang siya isa sa mga lumuluwalhati sa Allah at ipinahayag Ang Kanyang pagiging perpekto, siya ay mananatili sa tiyan (ng balyena) nito hanggang sa Araw ng Paghuhukom kung kailan ang lahat ay muling bubuhayin.” 37:143-144 

Ang panalangin na ginawa ni Jonas (AS) ay nakatala rin sa Qur’an, “Walang ibang karapat-dapat sambahin maliban sa Iyo,    Ikaw (ang Allah)  ay perpekto, ako ay nagmula sa gumagawa ng masama.” 21:87

Iniligtas ng Allah si Jonas (AS) mula sa balyena at siya ay iniluwa sa baybayin ng lupa kung saan pinagkalooban siya ng Allah ng kabuhayan. 

Sinabi ng Allah, “Itinapon namin siya, na may sakit sa isang tigang na dalampasigan. At nagpatubo ng isang puno ng lung (isang mataba, karaniwang malalaking prutas na may matigas na balat) na mataas sa kanya.” 37:145-146  

Pinuri ng Allah si Jonas (AS) sa pagtanto sa kanyang pagkakamali at pagbabalik-loob dahil sa pagsisisi sa Qur’an. Binanggit ni Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala ng Allah) ang mga kabutihan ni Jonas (AS) sa kanyang mga pagtuturo.

Sinabi ng Allah na tinutukoy si Propeta Muhammad (SAWS) at kanyang mga tagasunod, “Matiyagang maghintay sa pagpapasya ng iyong Nag-iisang Panginoon: huwag kayong tumulad sa taong nasa balyena na tumawag sa pagkabalisa. Kung ang biyaya ng Allah ay hindi umabot sa kanya, maiiwan sana siya, abandonado at nagsisisi, sa tigang na dalampasigan. Nguni’t pinili siya ng kanyang Nag-iisang Panginoon  at ginawa siya na isa sa mga matuwid.” 68:48-50

o.m@newmuslimacademy.ph

Kami po ang kasama ninyo pag katapos ng Shahadah ! Kung may katanungan mag email lang po sa [email protected]

Subscribe
Notify of
19 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
qureca.com
1 year ago

Hi Matthew,Thank you for a very useful and clear article. The “Auto-Replace Category w/ Page (PHP Snippet)” has been very helpful.I would like to know if you can help me with something.I want to use the same PHP Snippet, but only to generate custom Sub-categories, not the top-level categories.For example, I need the category “domain.com/news/” to work like a normal category. But make “domain.com/news/local/” a custom category.And in the scenario without the /category/ base.Thanks again for a great article.

binance to gate.io transfer

I agree with your point of view, your article has given me a lot of help and benefited me a lot. Thanks. Hope you continue to write such excellent articles.

gate.io vip 1 nasıl olunur

Reading your article helped me a lot and I agree with you. But I still have some doubts, can you clarify for me? I’ll keep an eye out for your answers.

Sign Up
1 year ago

I read your article carefully, it helped me a lot, I hope to see more related articles in the future. thanks for sharing.

mln coin yorum
1 year ago

Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I’ve really enjoyed browsing your blog posts. In any case I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

binance listing news

Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me.

binance announcement

Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you.

free binance account

Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me.

riferimento binance
1 year ago

I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article.

Cont Binance gratuit

Your article helped me a lot, is there any more related content? Thanks! https://accounts.binance.com/ro/register?ref=PORL8W0Z

gate borsası
1 year ago

After reading your article, it reminded me of some things about gate io that I studied before. The content is similar to yours, but your thinking is very special, which gave me a different idea. Thank you. But I still have some questions I want to ask you, I will always pay attention. Thanks.

注册Binance
1 year ago

I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article. https://accounts.binance.com/zh-CN/register?ref=S5H7X3LP

Konto na Binance
1 year ago

Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you. https://accounts.binance.com/pl/register-person?ref=53551167

gate io nasıl kullanılır

Thank you very much for sharing. Your article was very helpful for me to build a paper on gate.io. After reading your article, I think the idea is very good and the creative techniques are also very innovative. However, I have some different opinions, and I will continue to follow your reply.

binance register
1 year ago

Your enticle helped me a lot, is there any more related content? Thanks! https://accounts.binance.com/en/register?ref=P9L9FQKY

binance sign up
1 year ago

Your enticle helped me a lot, is there any more related content? Thanks! https://www.binance.com/en/register?ref=P9L9FQKY

Cryptocurrency Wallet

Reading your article has greatly helped me, and I agree with you. But I still have some questions. Can you help me? I will pay attention to your answer. thank you.

Bonus Pendaftaran di Binance

Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me. https://accounts.binance.com/id/register?ref=YY80CKRN

www.binance.com prijava
11 months ago

Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you. https://accounts.binance.com/sl/register-person?ref=RQUR4BEO

19
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x