Skip to main content
Blogs

Ang Katotohanan sa Kabila ng Paglindol

Sa mga nakalipas na mga araw ay hindi lang ilang lindol ang nasaksihan ng maraming lugar sa Mindanao, dahil dito nararapat na malaman ng bawat isa ang katotohanan kung bakit nagkakaroon ng paglindol at iba pang pangyayari na walang ibang may pasya nito kundi ang dakilang Allah na tagpaglikha.
Marami ang nag-aakala na ang mga nangyayaring paglindol ay dahil sa kalikasan at itinatanggi nila na ito ay mula sa Allah at may dahilan kung bakit Niya ito itinatakdang mangyari.

Sa Qur’an ay ating mababasa ang isang talata na nagpapahiwatig na ang mga hindi pangkaraniwang pangyayari ay nagaganap bilang panakot ng Allah sa mga tao. Sinabi ng Allah;

﴿وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا﴾

Ibig-sabihin: “At hindi Namin ipinadala ang mga ‘Âyât’ (mga tanda) kundi bilang babala”. (Al-Israh: 59).

Nangangahulugan ito na ang Allah ay binabalaan at tinatakot Niya ang kanyang mga alipin sa pamamagitan ng mga di- pangkaraniwang mga pangyayari. Ipinaliwanag ito ni Qatada (rahimahullah) na kilalang Imam sa Tafseer, na kung saan sinabi niya; “Katotohanan tinatakot ng Allah ang mga alipin niya sa pamamagitan ng mga ninanais Niyang mga pangyayari bilang Kanyang tanda upang magkaroon ng aral ang mga tao at makaalala sila sa kanilang panginoon nang sagayun ay manumbalik sila sa Allah”.

Kung ang pagbabasehan naman ay ang ipinahayag ni Propeta Muhammad (r) nakasaad na kanyang sinabi na ang lindol ay isang hudyat at tanda na nalalapit na ang pagkagunaw ng mundo, na kung saan sinabi niya:

((لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ وَتَكْثُرَ الزَّلَازِلُ…)).

Ibig-sabihin; “Hindi magaganap ang pagkagunaw ng mundo maliban kung mawala na ang kaalaman (ito’y sa pamamagitan ng pagkamatay ng mga iskolar ng Islam) at kapag dumami na ang lindol”.

Ang Wisdom sa kabila ng pagkakaroon ng lindol;

Ang isang mananampalataya sa Allah ay batid niya na ang anumang sakunang nangyayari ang dahilan nito ay walang iba kundi ang kasalanan ng mga tao. Ito ay batay sa sinabi ng dakilang Allah sa Qur’an:

﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ﴾.

Ibig-sabihin: (At ang anumang nangyari sa inyo, O kayong mga tao, na sakuna sa inyong ay dahil sa inyong nagawang mga kasalanan). [shura; 30].

At sinabi ni Propeta Muhammad (r): “Walang nangyayaring sakuna kundi dahil sa nagawang kasalanan, at hindi ito kailanman mawawala kundi sa pamamagitan lamang ng pagtawbah o panunumbalik sa Allah”.

Dahil dito nararapat na matakot at mangamba ang isang mananampalatay sa tuwing may nangyayaring sakuna at magmadaling humingi ng tawbah at magsisi sa anumang mga kasalanan at pagkakamali.

Naiulat na sa panahon ni Umar ibnul khattab (radiyallahu anhu) ay niyanig ng lindol ang Madinah, kaya si Umar ay nagbigay ng talumpati at kanyang sinabi; “O kayong mga tao! Hindi nangyari ang paglindol na ito kundi dahil sa kasalanang nagawa ninyo, ako’y sumusumpa sa ngalan ng Allah na katotohanan kung sakaling maulit pa muli ang pagyanig hinding hindi na ako maninirahan pa kasama niyo magpakailanman”.

Ang lahat nito ay nagpapatunay lamang na ang mga sakunang nangyayari ay hindi ito nangyayari kundi dahil sa mga kasalanan ng mga tao. At ito ay paalala na nararapat na magmadaling manumbalik sa kagustuhan ng Allah bago paman mangyari ang mas matinding kapahamakan.

#Lindol #NewMuslimPH

o.m@newmuslimacademy.ph

Kami po ang kasama ninyo pag katapos ng Shahadah ! Kung may katanungan mag email lang po sa [email protected]

Subscribe
Notify of
17 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Log in
1 year ago

I have read your article carefully and I agree with you very much. So, do you allow me to do this? I want to share your article link to my website: Log in

Cryptocurrency Prices

I have read your article carefully and I agree with you very much. This has provided a great help for my thesis writing, and I will seriously improve it. However, I don’t know much about a certain place. Can you help me?

Binance
1 year ago

Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me.

binance акаунтын жасау

Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you.

riferimento binance
1 year ago

Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me? https://www.binance.com/it/register?ref=V2H9AFPY

gate io
1 year ago

At the beginning, I was still puzzled. Since I read your article, I have been very impressed. It has provided a lot of innovative ideas for my thesis related to gate.io. Thank u. But I still have some doubts, can you help me? Thanks.

gate io türkiye
1 year ago

After reading your article, I have some doubts about gate.io. I don’t know if you’re free? I would like to consult with you. thank you.

gate io borsası
1 year ago

After reading your article, I have some doubts about gate.io. I don’t know if you’re free? I would like to consult with you. thank you.

gate.io türkiye
1 year ago

After reading your article, I have some doubts about gate.io. I don’t know if you’re free? I would like to consult with you. thank you.

Sign Up
1 year ago

The point of view of your article has taught me a lot, and I already know how to improve the paper on gate.oi, thank you. https://www.gate.io/id/signup/XwNAU

gate io
1 year ago

I may need your help. I’ve been doing research on gate io recently, and I’ve tried a lot of different things. Later, I read your article, and I think your way of writing has given me some innovative ideas, thank you very much.

binance register
1 year ago

Thank you for your shening. I am worried that I lack creative ideas. It is your enticle that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me? https://accounts.binance.com/en/register-person?ref=P9L9FQKY

binance sign up
1 year ago

Thank you for your shening. I am worried that I lack creative ideas. It is your enticle that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me? https://accounts.binance.com/en/register-person?ref=P9L9FQKY

gate io cadastro
11 months ago

Reading your article helped me a lot and I agree with you. But I still have some doubts, can you clarify for me? I’ll keep an eye out for your answers.

sign up binance
11 months ago

Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me. https://www.binance.com/en/register?ref=IJFGOAID

bonificación de referencia de Binance

Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you. https://accounts.binance.com/es/register-person?ref=UM6SMJM3

бнанс бонус за рестрацю

Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me. https://accounts.binance.com/uk-UA/register?ref=V3MG69RO

17
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x