Skip to main content
NewMuslimPH Blog

Ang Katotohanan sa Kabila ng Paglindol

By December 12, 2022No Comments

Sa mga nakalipas na mga araw ay hindi lang ilang lindol ang nasaksihan ng maraming lugar sa Mindanao, dahil dito nararapat na malaman ng bawat isa ang katotohanan kung bakit nagkakaroon ng paglindol at iba pang pangyayari na walang ibang may pasya nito kundi ang dakilang Allah na tagpaglikha.
Marami ang nag-aakala na ang mga nangyayaring paglindol ay dahil sa kalikasan at itinatanggi nila na ito ay mula sa Allah at may dahilan kung bakit Niya ito itinatakdang mangyari.

Sa Qur’an ay ating mababasa ang isang talata na nagpapahiwatig na ang mga hindi pangkaraniwang pangyayari ay nagaganap bilang panakot ng Allah sa mga tao. Sinabi ng Allah;

﴿وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا﴾

Ibig-sabihin: “At hindi Namin ipinadala ang mga ‘Âyât’ (mga tanda) kundi bilang babala”. (Al-Israh: 59).

Nangangahulugan ito na ang Allah ay binabalaan at tinatakot Niya ang kanyang mga alipin sa pamamagitan ng mga di- pangkaraniwang mga pangyayari. Ipinaliwanag ito ni Qatada (rahimahullah) na kilalang Imam sa Tafseer, na kung saan sinabi niya; “Katotohanan tinatakot ng Allah ang mga alipin niya sa pamamagitan ng mga ninanais Niyang mga pangyayari bilang Kanyang tanda upang magkaroon ng aral ang mga tao at makaalala sila sa kanilang panginoon nang sagayun ay manumbalik sila sa Allah”.

Kung ang pagbabasehan naman ay ang ipinahayag ni Propeta Muhammad (r) nakasaad na kanyang sinabi na ang lindol ay isang hudyat at tanda na nalalapit na ang pagkagunaw ng mundo, na kung saan sinabi niya:

((لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ وَتَكْثُرَ الزَّلَازِلُ…)).

Ibig-sabihin; “Hindi magaganap ang pagkagunaw ng mundo maliban kung mawala na ang kaalaman (ito’y sa pamamagitan ng pagkamatay ng mga iskolar ng Islam) at kapag dumami na ang lindol”.

Ang Wisdom sa kabila ng pagkakaroon ng lindol;

Ang isang mananampalataya sa Allah ay batid niya na ang anumang sakunang nangyayari ang dahilan nito ay walang iba kundi ang kasalanan ng mga tao. Ito ay batay sa sinabi ng dakilang Allah sa Qur’an:

﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ﴾.

Ibig-sabihin: (At ang anumang nangyari sa inyo, O kayong mga tao, na sakuna sa inyong ay dahil sa inyong nagawang mga kasalanan). [shura; 30].

At sinabi ni Propeta Muhammad (r): “Walang nangyayaring sakuna kundi dahil sa nagawang kasalanan, at hindi ito kailanman mawawala kundi sa pamamagitan lamang ng pagtawbah o panunumbalik sa Allah”.

Dahil dito nararapat na matakot at mangamba ang isang mananampalatay sa tuwing may nangyayaring sakuna at magmadaling humingi ng tawbah at magsisi sa anumang mga kasalanan at pagkakamali.

Naiulat na sa panahon ni Umar ibnul khattab (radiyallahu anhu) ay niyanig ng lindol ang Madinah, kaya si Umar ay nagbigay ng talumpati at kanyang sinabi; “O kayong mga tao! Hindi nangyari ang paglindol na ito kundi dahil sa kasalanang nagawa ninyo, ako’y sumusumpa sa ngalan ng Allah na katotohanan kung sakaling maulit pa muli ang pagyanig hinding hindi na ako maninirahan pa kasama niyo magpakailanman”.

Ang lahat nito ay nagpapatunay lamang na ang mga sakunang nangyayari ay hindi ito nangyayari kundi dahil sa mga kasalanan ng mga tao. At ito ay paalala na nararapat na magmadaling manumbalik sa kagustuhan ng Allah bago paman mangyari ang mas matinding kapahamakan.

#Lindol #NewMuslimPH

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x