Skip to main content
Blogs

Ang mga Panlipunang Aspeto ng Ramadan at ng Eid

Ang Ramadan ay isang buwan ng pagsamba sa iba’t ibang anyo.  Para sa karamihan sa atin, ang Islam ay isang tunay na karanasan dahil sa iba’t ibang mga dahilan.  Gayunpaman, hindi ito kailangang maging ganito para sa lahat.  Para sa atin na may kakayahang pumasok sa isang Muslim na komunidad, ang isang pangunahing aspeto ng Ramadan ay ang panlipunang aspeto na hinihikayat nito.  Makikita natin ito sa iba’t ibang mga pamamaraan:

Ang pagkain sa pagputol ng pag-aayuno (Iftar) ng sabay-sabay – Kung mayroong mga Muslim o iba pang mga balik-Islam sa inyong lugar, subukang magsama-sama sa oras ng pagputol ng pag-aayuno at ibahagi sa kanila ang pagkain. Kung may Masjid na malapit sa iyo na naghahanda ng pagkain para sa pagputol ng pag-aayuno sumali sa kanila. Maaari ka ring makakilala ng ilang mga kaibigan dito!

  • Pagiging Mapagkawang-gawa – si Propeta Muhammad (SAWS) ang pinaka-mapagbigay sa mga tao at siya ay ang pinaka-mapagbigay sa buwan ng Ramadan.  Ito ang buwan ng pagtulong at pagsuporta sa iba. Maaari mong isagawa ito sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga kawang-gawa o pagtulong sa mga nangangailangan sa abot ng iyong makakaya. Payo: Magbigay ng kaunting halaga ng salapi sa bawat isa sa huling 10 gabi para makapagbigay sa Gabi ng Natatanging Estado! May ilang mga kawang-gawa sa online ang awtomatikong magbabawas ng iyong itinalagang halaga bawat isa sa 10 gabi kung pinili mo ito.
  • Ang Pang-araw-araw na Pagsamba – Kung may Masjid na malapit sa iyo, dumalo rito para sa Pang-araw-araw na mga ritwal na debosyon at ang boluntaryong dagdag na panalangin sa gabi. Sa ilang mga bansa, pagkatapos ng mga panalanging ito, pagkain, at ang tsaa ay naipamahagi at ang mga tao ay nakatuon sa pakikisalamuha at pakikisama.
  • Pagsusumamo sa Allah para sa Iba – Manalangin para sa kapakanan ng iba. Ang gawaing ito ay maaaring pagkunan ng kaginhawahan at koneksyon sa pandaigdigang pamayanang Muslim. Hinihikayat ang mga Muslim na manalangin para sa iba, hindi lamang para sa kanilang mga sarili at ang mga Anghel ay nananalangin para sa mga nananalangin sa iba.
  • Pag-iwas sa lahat ng Pinsala – Ang isang pangunahing aspetong panlipunan ng Ramadan ay ang pag-iwas sa mga salita at mga gawain na makapipinsala sa iba. Itong pansariling disiplina ay isang pangunahing aspeto ng espirituwal na paglalakbay ng Ramadan. Ang pagdiriwang ng Eid ay isa ring panahon ng kasiyahan para sa komunidad. Makikita natin ito dito.
  • Ang Pag-aalay ng Panalangin ng Eid – Ang pagdarasal sa umaga ng Eid ay isang pangunahing paraan para sa mga Muslim na magsama-sama, magdiwang ng sama-sama, at magpalitan ng mga pagbati. Ang isang pangunahing bahagi ng Eid ay ang sermon o pangaral na ibinibigay, na kinabibilangan ng mga panalangin para sa lahat. Dumalo sa mga pagdarasal ng Eid kung maaari. Ito ay isang mabuting paraan upang maramdaman na konektado sa komunidad ng Muslim.
  • Pagbati sa Iba – Ang araw ng Eid ay isang pagdiriwang.  Maaari kang makilahok sa kasiyahan ng araw na ito sa pamamagitan ng pagbati sa mga Muslim na nakapaligid sa iyo at hilingin sa Allah na tanggapin ang kanila at ang iyong mabubuting gawain. Tawagan o padalhan ng mensahe ang sinumang Muslim na iyong kakilala. Maaari mong batiin ang iyong kapwa mga Muslim sa araw na ito at hilingin na sila ay maging mabuti. Ang pagbati ng Eid ay nagsisimula pagkatapos ng Salah ng Eid at nagpapatuloy sa natitirang bahagi ng araw.
  • Ang Eid pagkatapos ng buwan ng Ramadan ay minarkahan ng isang kawang-gawa na ibinibigay bago ang araw ng Eid. Ang kawang-gawa na ito ay ibinibigay sa mahihirap nang sa gayon sila ay magkaroon ng sapat na pagkain sa araw na ito at maaari ring makibahagi sa mga pagdiriwang.  Bilang isang bagong Muslim, ikaw ay maaaring makilahok sa pamamagitan ng pagbibigay ng donasyon online o sa pamamagitan ng sentro ng Islamikong lokal.
  • Pagtulong sa Iba – Ang Eid ay tungkol sa pangangalaga sa isa’t-isa. Kung may kakilala kang isang tao na maaaring mangailangan ng kasama o tulong, makipag-ugnayan sa kanila.  Maaaring ito ay isang kapitbahay, isang kaibigan, o isang tao mula sa iyong lokal na sentro ng komunidad. 

Tandaan, ang diwa ng Ramadan ay matatagpuan sa pansariling espirituwal na paglalakbay at sa koneksyon sa Allah. Ang iyong karanasan ay wasto at makabuluhan, kahit pa ito ay sinusunod mag-isa o walang isang lokal na komunidad ng Muslim. Nawa’y ang Ramadan na ito ay maging panahon na mapalapit sa Allah at pag-unlad Para sa iyo.

o.m@newmuslimacademy.ph

Kami po ang kasama ninyo pag katapos ng Shahadah ! Kung may katanungan mag email lang po sa [email protected]

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x