Skip to main content
NewMuslimPH Blog

Ang mga tao sa Pag-uutos ng Kabutihan at Pagbabawal ng Kasamaan ay nasa tatlong uri:

By September 25, 2022No Comments

1. Nag-uutos ng kabutihan at isinasabuhay niya ito. Nagbabawal ng kasamaan at iniiwasan niya ito. Siya ang pinaka mainam sa kanila.

2. Nag-uutos ng kabutihan subalit hindi niya ito isinasabuhay. Nagbabawal ng kasamaan subalit ginagawa naman niya ito. Nagampanan man niya ang kanyang obligasyon, ngunit hindi siya ligtas sa kaparusahan sa Kabilang-Buhay dahil sa kanyang hindi pagsasabuhay sa kanyang mga pangaral.

3. Hindi nag-uutos ng kabutihan at hindi din gumagawa ng kabutihan. Hindi nagbabawal ng kasamaan, bagkus nangunguna pa siya sa paggawa ng mga makasalanan. Hindi niya nagawa ang kanyang obligasyon, ni hindi niya ito isinabuhay. Siya ang pinaka-masama sa kanila.

Isinalin mula sa pahayag ni Shaykh Saleh Al-Munajjid

#NewMuslimPH

Ahmad Yaqeen

Ahmad Yaqeen

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x