Skip to main content
Blogs

Ang mga tao sa Pag-uutos ng Kabutihan at Pagbabawal ng Kasamaan ay nasa tatlong uri:

By September 25, 20223 Comments

1. Nag-uutos ng kabutihan at isinasabuhay niya ito. Nagbabawal ng kasamaan at iniiwasan niya ito. Siya ang pinaka mainam sa kanila.

2. Nag-uutos ng kabutihan subalit hindi niya ito isinasabuhay. Nagbabawal ng kasamaan subalit ginagawa naman niya ito. Nagampanan man niya ang kanyang obligasyon, ngunit hindi siya ligtas sa kaparusahan sa Kabilang-Buhay dahil sa kanyang hindi pagsasabuhay sa kanyang mga pangaral.

3. Hindi nag-uutos ng kabutihan at hindi din gumagawa ng kabutihan. Hindi nagbabawal ng kasamaan, bagkus nangunguna pa siya sa paggawa ng mga makasalanan. Hindi niya nagawa ang kanyang obligasyon, ni hindi niya ito isinabuhay. Siya ang pinaka-masama sa kanila.

Isinalin mula sa pahayag ni Shaykh Saleh Al-Munajjid

#NewMuslimPH

Ahmad Yaqeen

Ahmad Yaqeen

Subscribe
Notify of
3 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
tron fiyat grafiฤŸi

Reading your article helped me a lot and I agree with you. But I still have some doubts, can you clarify for me? I’ll keep an eye out for your answers.

gate io
18 days ago

I have read your article carefully and I agree with you very much. This has provided a great help for my thesis writing, and I will seriously improve it. However, I don’t know much about a certain place. Can you help me?

Crypto Investment
6 days ago

Reading your article helped me a lot and I agree with you. But I still have some doubts, can you clarify for me? I’ll keep an eye out for your answers.

3
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x