Skip to main content
Blogs

Ang Paninindigan ng Islam sa mga Nakalalasing na Inumin

Ang katawan ng tao ay pag-aari ng Allah at ipinagkatiwala ito sa atin. Tayo ay inaasahan na pangalagaan ito at hindi ito abusuhin. Ang mga tuntunin ng Islam tungkol sa kung ano ang dapat nating inumin at kainin ay tungkol sa pangangalaga sa katawan naaayon sa mga patnubay na ibinigay ng Allah Sa Islam, ang pagkonsumo ng mga nakakalasing, tulad ng alak at mga droga, ay mahigpit na ipinagbabawal.

Ang paninindigan ng Islam sa pagkonsumo ng mga nakalalasing na inumin ay isa sa ganap na ipinagbabawal. Nakikita ito bilang isang uri ng paglabag sa Allah at isang mapaminsala at mapanirang gawain na nagdudulot ng malubhang pinsala sa mga tao at sa lipunan. Tulad nito, ang mga Muslim ay inaasahang umiwas mula sa pagkonsumo ng mga nakalalasing na inumin upang mabuhay ayon sa mga katuruan ng Islam at upang pagtibayin ang mga kabutihan ng kahinahunan at pagpipigil sa sarili.    

Ang mga nakalalasing ay tumutukoy sa anumang bagay na nagpapalabo sa pagpapasya at nagpapabago sa isang kakayahan ng pag-iisip. Ang mga nakalalasing ay kinabibilangan ng mga likido, gas at solidong mga uri. Ito ay isang katotohanan, na ang mga nakalalasing ay parehong nakapipinsala sa tao at sa lipunan, at na ito ay nauuwi sa ilang bilang ng mga negatibong kahihinatnan, kabilang ang pagkalulong, karahasan at pagkasira ng moralidad.

Ang alak, ang pinaka-maraming ginagamit na droga sa mundo, bahagi ito ng kasalukuyang kultura at ito ay karaniwang ginagamit sa mga pagdiriwang at pang-araw-araw na pakikihalubilo. Karamihan sa mga umiinom ng alak ay hindi kinikilala o tinatanggap ang lubhang pampisikal, pang-emosyunal at pangkaisipang epekto ng pag-inom ng alak at ipinagpapalagay ito na hindi nakapipinsala tulad ng pag-inom ng isang tasang tsaa.

Bilang isang halimbawa ng nagagawa ng alak sa utak, Ang Pambansang Institusyon sa Pagkagumon sa Alak at Alkoholismo ay naglathala,

“Hirap maglakad, malabong paningin, buhul-buhol na pananalita, mabagal na reaksyon, mahinang memorya. Malinaw na ang alak ay nakakaapekto sa pag-iisip. Ang ilan sa mga kapansanang ito ay nakikita pagkatapos lamang ng isa o dalawang pag-inom at mabilis na lutasin kapag huminto sa pag-inom. Sa kabilang banda, ang isang tao na malakas uminom sa mahabang panahon ay maaaring magkaroon ng kakulangan sa pag-iisip na maayos na nagpapatuloy pagkatapos bumalik ang kanyang kahinahunan. Tamang-tama kung paano nakakaapekto ang alak sa pag-iisip at ang posibilidad na baligtarin ang epekto ng matinding pag-inom sa pag-iisip ay nananatiling mga mainit na usapin sa pananaliksik sa alkohol sa kasalukuyan.”

Karagdagan sa malubhang mga problemang ito, ang pagkagumon sa alak ay maaaring makapinsala sa mga organo, makapagpahina ng katawan, at maging dahilan ng kanser. Bukod pa rito, ang pag-inom ay pumapatay ng 1,500 mag-aaral sa kolehiyo bawat taon sa bansang Estados Unidos (US) nag-aambag ng 140,000 pagkamatay taun-taon.

Bilang karagdagan sa pinsala na maaaring idulot ng mga nakalalasing sa tao, ang pagkonsumo ng alak o iba pang mga nakalalasing ay nakapipinsala rin sa lipunan. Ito ay nag-aambag sa lipunan ng mga problema tulad ng pangdomestikong karahasan, mga aksidente sa trapiko, at krimen. Madalas itong sumisira sa katatagan at pagkakaisa ng mga pamilya at mga komunidad.

Alam natin na ang labis na pag-inom ay maaaring magdulot ng malawak at malubhang mga epekto sa pag-iisip, mula sa simpleng pagkalimot sa permanente at nakapanghihinang kondisyon na nangangailangan ng panghabang-buhay na pangangalaga. At kahit na ang katamtamang pag-inom ay humahantong sa panandaliang kapansanan, tulad ng ipinapakita ng malawak na pananaliksik sa epekto ng pag-inom sa pagmamaneho.

Madalas na magkasabay ang pagkagumon sa droga at alak. Ipinapakita ng pananaliksik na ang mga lulong sa alak ay kalimitang gumagamit ng mga droga, at ang mga tao na lulong sa droga ay mas malamang na umiinom ng alak. Ang alak ay isang gamot sa pagtakas sa iba pa.

Partikular na nakasaad sa Qur’an na ang O kayong mga naniwala, ang [lahat ng mga] inuming nakalalasing, sugal at ang [pag-aalay sa] mga altar sa iba pa bukod sa Allah at ang mga palaso ay mga dungis na nagmula sa gawang- kamay ng Satanas. Kaya, [mahigpit na] iwasan ito upang sakali kayo ay magsipagtagumpay. (5:90). Nilinaw talatang ito na ang pagkonsumo ng mga nakalalasing ay nakikita bilang isang anyo ng paghihimagsik laban sa Allah at isang balakid sa pang-espiritwal na tagumpay.

Ang lipunan kung saan unang ipinahayag ang Qur’an sa bansang Arabya ay laganap ang matinding pag-inom ng alak. Ang mga kautusan ng Allah sa usaping ito ay unti-unting dumating sa paglipas ng panahon upang hayaan ang mga tao na alisin ang pangunahing bisyo na ito matapos na sila ay maging matatag sa kanilang pananampalataya at gawi. Bilang mga bagong Muslim ay dapat nating pag-aralan at matutunan ang mga katuruan ng Islam sa unti-unting pamamaraan at tiyakin na pagtitibayin natin ang ating pananampalataya sa matibay na pundasyon nang sa gayon ay masunod natin na may pangakong mamuhay ng may takot sa Allah, malinis, at matuwid na pamumuhay.

o.m@newmuslimacademy.ph

Kami po ang kasama ninyo pag katapos ng Shahadah ! Kung may katanungan mag email lang po sa [email protected]

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x