Skip to main content

Kalusugan at Kaligayahan

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Ang kursong ito ay tungkol sa pagpapanatili ng iyong kaulusugan at kaligayahan. Ang kurso ay binubuo ng pangunahin at progresibong mga paksa ng kalusugan at kaligayahan at ang kanilang kaugnayan sa Islam. Ano ang dapat gawin kung ikaw ay nakadarama ng kalungkutan? O kung ikaw ay nakadarama ng kawalan? Paano mananatiling aktibo at ano ang Sunnah tungkol sa pagpapanatili ng iyong kalusugan?