Skip to main content

Pakikipag-Ugnayan Sa Mga Muslim

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Ang kursong ito ay tumatalakay sa Islamikong pananaw  sa pag-iingat, pagpapanatili, at pagtataguyod ng bagong ugnayan sa iyong mga kamag-anak at iba pa. Ang kursong ito ay may anim (6)na malalim na mga aralin na kinakailangan mong kumpletuhin, kasama ang matagumpay na pagkumpleto sa iyong mga pagsusulit upang makamit ang iyong sertipiko. Salamat po !