Skip to main content
Blogs

Mga Talata at Paglalarawan

Unang Talata

“Basahin! Sa ngalan ng iyong Nag-iisang Panginoon na siyang lumikha!” [96:1]

Ito ang unang Banal na Komunikasyon kay Propeta Muhammad (SAWS). Ito ang palatandaan ng pagsisimula ng kanyang ministeryo.
Ito ay nagpapahiwatig sa kahalagahan ng wastong kaalaman at edukasyon, Islamikong kaalaman, pagkilala sa Allah at kung ano ang nais ng Allah.
Ang pagtawag sa pangalan ng Allah bago mag-aral at maghanap ng kaalaman ay isang kapuri-puring kagandahang-asal, at isang paalala na maghanap ng kapaki-pakinabang na kaalaman.

Ikalawang Talata

“Nilikha Niya (ng Allah) ang tao mula sa isang nakakapit na anyo.” [96:2]

Ang paglikha sa tao ay mula sa pinakadakilang biyaya ng Allah at isang bagay na hindi natin dapat na balewalain.
Gayunpaman, ito ay binanggit na pangalawa sa kaalaman ng walang wastong kaalaman, ang mga tao ay naligaw at walang patnubay.
Ang pinagsamang kaalaman na nakalulugod sa Allah at ang pagsasabuhay ng kaalamang ito kasama ang iba pang mga biyaya ng Allah tulad ng katawan at isipan ay ang daan tungo sa tagumpay sa buhay na ito at sa kabilang buhay.

Ikatlong Talata

“Basahin! Ang iyong Nag-iisang Panginoon ang Nag-iisang Pinaka Mapagbigay.” [96:3]

Ang isang pag-uulit ng kautusan ay upang maghanap ng wastong kaalaman, bigyang-diin at muling ipahayag ang kahalagahan nito.
Basahin at pag-aralan ang kaalaman na ipinagkaloob sa iyo ng Allah sa pamamagitan ng Banal na Kasulatan, dahil Siya (ang Allah) ang pinaka-Maawain at Mapagbigay.
Walang sinumang maihahambing sa Kanyang kabaitan at pagiging bukas-palad dahil Siya ay nagtataglay ng pinaka-perpektong mga katangian.

Ika-apat na Talata

“Na nagturo sa pamamagitan ng panulat.” [96:4]

Mula sa mga dakilang biyaya ng Allah sa sangkatauhan ay tinuruan Niya silang magsulat at magtala ng kaalaman.
Maghanap ng kaalaman at isulat ang kaalaman na sumasaklaw sa lahat ng iba pang anyo tulad ng mga pagtatanong, pagsasaliksik, pag-unawa at pagtuturo.
Ang mga libro at talaan ng mga impormasyon ay ang pinakamalaking mga mapagkukunan ng kaalaman na magagamit.

Ika-limang Talata

“Na nagturo sa tao ng hindi niya nalalaman.” [96:5]

Ipinapakita nito ang antas ng Islamikong kaalaman, dahil maaaring pinili ng Allah na simulan ang Qur’an sa iba pang mga tagubilin o gawaing pagsamba.
Ang dahilan nito na ang wastong kaalaman ay nagpapahintulot sa atin na tiyakin na sinasamba natin ang Allah ng tama at alinsunod sa paraang pinaka nakalulugod sa Kanya.
Kung wala ang kaalaman, ang pagsamba, ang paniniwala at ang iba pa, ang mga kasanayan ay nadudungisan at nagiging kontra-produktibo o nagkakaroon ng kabaligtaran sa epekto nito.

Sumali sa aming libreng kurso : https://www.facebook.com/NewMuslimPH

o.m@newmuslimacademy.ph

Kami po ang kasama ninyo pag katapos ng Shahadah ! Kung may katanungan mag email lang po sa [email protected]

Subscribe
Notify of
20 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
grafico bitcoin tempo real

Do you mind if I quote a couple of your articles as long asI provide credit and sources back to your website?My blog site is in the very same niche as yours and my users would certainly benefit from some of the information you present here.Please let me know if this okay with you. Thanks!

gate io
1 year ago

I have read your article carefully and I agree with you very much. This has provided a great help for my thesis writing, and I will seriously improve it. However, I don’t know much about a certain place. Can you help me?

Copy trading sur gate io

Reading your article has greatly helped me, and I agree with you. But I still have some questions. Can you help me? I will pay attention to your answer. thank you.

gats io
1 year ago

Do you mind if I quote a couple of your articles as long asI provide credit and sources back to your website?My blog site is in the very same niche as yours and my users would certainly benefit from some of the information you present here.Please let me know if this okay with you. Thanks!

binance brasil
1 year ago

Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you.

hot try binance
1 year ago

Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me.

Regístrese para obtener 100 USDT

Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me?

free binance account
11 months ago

Your article helped me a lot, is there any more related content? Thanks! https://accounts.binance.com/en/register?ref=RQUR4BEO

Бонус при регистрации на binance

I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article. https://accounts.binance.com/ru/register?ref=B4EPR6J0

gate io türkiye
11 months ago

At the beginning, I was still puzzled. Since I read your article, I have been very impressed. It has provided a lot of innovative ideas for my thesis related to gate.io. Thank u. But I still have some doubts, can you help me? Thanks.

binance register
10 months ago

Can you be more specific about the content of your enticle? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me. https://www.binance.com/en/register?ref=P9L9FQKY

Sign Up
10 months ago

The point of view of your article has taught me a lot, and I already know how to improve the paper on gate.oi, thank you. https://www.gate.io/pt/signup/XwNAU

gate.io
10 months ago

The point of view of your article has taught me a lot, and I already know how to improve the paper on gate.oi, thank you. https://www.gate.io/zh/signup/XwNAU

gate.io
10 months ago

The point of view of your article has taught me a lot, and I already know how to improve the paper on gate.oi, thank you. https://www.gate.io/fr/signup/XwNAU

gateio
10 months ago

I have read your article carefully and I agree with you very much. This has provided a great help for my thesis writing, and I will seriously improve it. However, I don’t know much about a certain place. Can you help me?

gats io cheats
10 months ago

Do you mind if I quote a couple of your articles as long asI provide credit and sources back to your website?My blog site is in the very same niche as yours and my users would certainly benefit from some of the information you present here.Please let me know if this okay with you. Thanks!

mirai takashima yu
10 months ago

Do you mind if I quote a couple of your articles as long asI provide credit and sources back to your website?My blog site is in the very same niche as yours and my users would certainly benefit from some of the information you present here.Please let me know if this okay with you. Thanks!

www.binance.com рестраця

Thanks for sharing. I read many of your blog posts, cool, your blog is very good. https://www.binance.com/uk-UA/register?ref=IJFGOAID

binance h"anvisning
9 months ago

Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you. https://accounts.binance.com/sv/register?ref=S5H7X3LP

Καλτερο κωδικ αναφορ Binance

Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me? https://accounts.binance.com/el/register-person?ref=S5H7X3LP

20
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x