Skip to main content
All Posts By

[email protected]

Ang Ka’bah

By UncategorizedNo Comments

Ang Ka’bah ay ang unang bahay sambahan na inilaan sa Nag-iisang Tunay na Diyos sa daigdig. Ito ang direksyon kung saan humaharap ang mga Muslim sa kanilang pang-araw-araw na panalangin at ang destinasyon na kanila ring itinuro na lakbayin kung…

Read More