Skip to main content

𝗜𝗯𝗮 𝗽𝗮𝗻𝗴 𝗺𝗴𝗮 𝗚𝗮𝘄𝗮𝗶𝗻𝗴 𝗣𝗮𝗴𝘀𝗮𝗺𝗯𝗮 𝘀𝗮 𝗕𝘂𝘄𝗮𝗻 𝗻𝗴 𝗥𝗮𝗺𝗮𝗱𝗮𝗻

By Blogs16 Comments

𝘈𝘯𝘨 𝘗𝘢𝘯𝘢𝘭𝘢𝘯𝘨𝘪𝘯 𝘴𝘢 𝘎𝘢𝘣𝘪 – 𝘈𝘯𝘨 𝘱𝘢𝘯𝘢𝘭𝘢𝘯𝘨𝘪𝘯 𝘯𝘢 𝘪𝘵𝘰 𝘢𝘺 𝘵𝘪𝘯𝘢𝘸𝘢𝘨 𝘯𝘢 “𝘛𝘢𝘳𝘢𝘸𝘦𝘦𝘩” 𝘴𝘢 𝘸𝘪𝘬𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘳𝘢𝘣𝘦. Ito ay isinasagawa pagkatapos ng pang-araw-araw na obligadong panalangin sa gabi, ang Isha. Ito…

Read More