Skip to main content
BlogsRamadan

Ano ang itinuro sa atin ng Ramadan?

1. Ang Ramadan ay nagdala ng maraming mga aral at mga kabutihan. Balikan natin ang ilan sa pinaka-mahalagang mga bagay.

2. Tinuruan tayo ng Ramadan na maging mabuti at matuwid.

Sinabi ng Allah na ang layunin ng pag-aayuno ay upang dagdagan ang kabutihan at pagiging matuwid.

• Ang pag-aayuno ay isang gawaing pagsamba at ito ay ginagawa ng tapat para sa Allah at nang may malaking pagkilala sa Kanya.

3. Tinuruan tayo ng Ramadan na maging matiyaga.

• Ang pag-aayuno ng mahabang oras habang nagtatrabaho at tinatapos ang iba pang mga tungkulin na nangangailangan ng pagtitiyaga.

• Tinuruan tayo ng Ramadan na maging matiyaga sa pagsamba sa Allah.

4. Tinuruan tayo ng Ramadan na magsakripisyo.

• Isinakripisyo natin ang pagkain, pag-inom, at pagtulog sa panahon ng Ramadan upang malugod ang Allah.

• Ang pagsasakripisyo ay isang bahagi ng pagsamba.

5. Tinuruan tayo ng Ramadan na maging mapagpasalamat.

• Biniyayaan tayo ng Allah ng napakaraming mga bagay.

• Natutunan natin na higit na magpasalamat sa Allah sa tuwing naaalala natin ang Kanyang mga biyaya.

• Higit nating pinasasalamatan ang Allah sa tuwing maiintindihan natin kung ano pakiramdanan ng pinagkaitan ng mga nasabing biyaya.

6. Tinuruan tayo ng Ramadan na maging masunurin.

• Kinakailangan nating lubos na magsumikap upang makamit ang mga gantimpala ng Ramadan.

• Kinakailangan nating iwanan ang mga bagay na ating nakasanayan sa panahon ng Ramadan sa ikalulugod ng Allah.

7. Tinuruan tayo ng Ramadan na humingi ng kapatawaran sa Allah.

• Hinahangad natin ang habag ng Allah at kapatawaran sa panahon ng Ramadan.

#NewMuslimPH

www.NewMuslimAcademy.ph

o.m@newmuslimacademy.ph

Kami po ang kasama ninyo pag katapos ng Shahadah ! Kung may katanungan mag email lang po sa [email protected]

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x