Skip to main content

Ito ang aking unang Ramadan. Mangyaring magbigay ng mga payo kung paano tayo dapat mag-ayuno (mga Dapat at di-Dapat).

Ipinagbabawal: kumain, uminom, o makipagtalik mula madaling-araw hanggang sa paglubog ng araw, magsinungaling, manlinlang, gumamit ng masasamang salita, magalit, makinig o manood ng masasamang bagay.

Pinahihintulutan: Kumain ng kaunting pagkain (pagkain bago magmadaling-araw at sa pagputol ng pag-aayuno), magbigay ng kawang-gawa, magbasa ng Qur’an, dagdagan ang pagsamba, alalahanin ang Allah, magbahagi ng pagkain, dagdagan ang mabubuting gawain, magsumikap upang lumikha ng bagong mabubuting gawi.

Leave a Reply