Skip to main content

Maliban sa pagdarasal at pagbabasa ng Qur’an, maaari ka bang magbigay ng iba pang mga bagay upang masulit ang buwang ito?

Leave a Reply