Skip to main content
NewMuslimPH Blog

Mga Aral Mula sa Kasaysayan ni Propeta Jonah (AS) Impograpiko

By September 5, 2022September 18th, 2022One Comment

Si Jonah (AS) ay isa sa mga dakilang Sugo ng Allah, at ang kanyang kasaysayan ay binanggit ng ilang beses sa Banal na Qur’an.

Ang Allah ay kayang magpatawad at magparusa ayon sa Kanyang naisin sa sinumang Kanyang naisin. Walang sinumang maaaring sumalungat sa kautusan ng Allah.

Isinasakatuparan lamang ng mga Sugo ng Allah ang Kanyang mga kautusan. Sila ay hindi pinahihintulutang magdesisyon sa mga bagay ng walang pahintulot ng Allah.

Si Propeta Jonah (AS) ay nagkamali sa hindi paghintay sa pahintulot ng Allah bago iwan ang kanyang mga tao matapos nilang tanggihan ang kang mensahe. Ang Sugo ng Allah (AS) ay hindi nakagawa ng sinasadyang kasalanan at laging itinatama ng Allah.

Walang sinumang makakatakas sa mga ipinag-uutos ng Allah. Ipinag-utos ng Allah na si Propeta Jonah (AS) ay lunukin ng balyena. Mahal ng Allah ang mga taong nagsisisi at nagbabalik-loob sa Kanya. Tinanggap ng Allah ang panalangin ni Propeta Jonah (AS) at pinanatili ito sa Qur’an upang ating magamit. (21:87)

Ang panalangin ni Propeta Jonah (AS) ay nagsasabi sa karapatan ng Allah na sambahin na mag-isa, luwalhatiin Siya at ipahayag ang Kanyang pagiging perpekto, habang kinikilala ang pagkakamali at maling gawain ng isang tao. Ang tatlong mga aspetong ito ay magdadala sa pagtanggap ng Allah.

Sinabi ng Allah sa Qur’an na si Propeta Jonah (AS) ay naligtas dahil patuloy niyang pinuri at niluwalhati ang Allah sa pagpapahayag ng Kanyang pagiging perpekto. Ipinapakita nito na sa panahon ng kahirapan, ang pag-alala sa Allah sa taimtim na panalangin ay nagbibigay ng banal na tulong at suporta ng Allah.

Subscribe
Notify of
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
gate.io 交易所
18 days ago

好文章!你的文章对我帮助非常大。谢谢!你觉得呢?我想把你的文章分享到我的网站: gate.io 交易所

1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x