Skip to main content
Blogs

Mga Aral Mula sa Kasaysayan ni Propeta Jonah (AS) Impograpiko

By September 5, 2022September 18th, 202212 Comments

Si Jonah (AS) ay isa sa mga dakilang Sugo ng Allah, at ang kanyang kasaysayan ay binanggit ng ilang beses sa Banal na Qur’an.

Ang Allah ay kayang magpatawad at magparusa ayon sa Kanyang naisin sa sinumang Kanyang naisin. Walang sinumang maaaring sumalungat sa kautusan ng Allah.

Isinasakatuparan lamang ng mga Sugo ng Allah ang Kanyang mga kautusan. Sila ay hindi pinahihintulutang magdesisyon sa mga bagay ng walang pahintulot ng Allah.

Si Propeta Jonah (AS) ay nagkamali sa hindi paghintay sa pahintulot ng Allah bago iwan ang kanyang mga tao matapos nilang tanggihan ang kang mensahe. Ang Sugo ng Allah (AS) ay hindi nakagawa ng sinasadyang kasalanan at laging itinatama ng Allah.

Walang sinumang makakatakas sa mga ipinag-uutos ng Allah. Ipinag-utos ng Allah na si Propeta Jonah (AS) ay lunukin ng balyena. Mahal ng Allah ang mga taong nagsisisi at nagbabalik-loob sa Kanya. Tinanggap ng Allah ang panalangin ni Propeta Jonah (AS) at pinanatili ito sa Qur’an upang ating magamit. (21:87)

Ang panalangin ni Propeta Jonah (AS) ay nagsasabi sa karapatan ng Allah na sambahin na mag-isa, luwalhatiin Siya at ipahayag ang Kanyang pagiging perpekto, habang kinikilala ang pagkakamali at maling gawain ng isang tao. Ang tatlong mga aspetong ito ay magdadala sa pagtanggap ng Allah.

Sinabi ng Allah sa Qur’an na si Propeta Jonah (AS) ay naligtas dahil patuloy niyang pinuri at niluwalhati ang Allah sa pagpapahayag ng Kanyang pagiging perpekto. Ipinapakita nito na sa panahon ng kahirapan, ang pag-alala sa Allah sa taimtim na panalangin ay nagbibigay ng banal na tulong at suporta ng Allah.

Subscribe
Notify of
12 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
S'inscrire
1 month ago

Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me?

Kayıt Ol
24 days ago

I am an investor of gate io, I have consulted a lot of information, I hope to upgrade my investment strategy with a new model. Your article creation ideas have given me a lot of inspiration, but I still have some doubts. I wonder if you can help me? Thanks.

gate io türkiye
21 days ago

After reading your article, it reminded me of some things about gate io that I studied before. The content is similar to yours, but your thinking is very special, which gave me a different idea. Thank you. But I still have some questions I want to ask you, I will always pay attention. Thanks.

Kayıt Ol | Gate.io
20 days ago

Your article made me suddenly realize that I am writing a thesis on gate.io. After reading your article, I have a different way of thinking, thank you. However, I still have some doubts, can you help me? Thanks.

gate.io
17 days ago

At the beginning, I was still puzzled. Since I read your article, I have been very impressed. It has provided a lot of innovative ideas for my thesis related to gate.io. Thank u. But I still have some doubts, can you help me? Thanks.

binance norādījuma kods

Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me?

criptomoedas
10 days ago

Sou Ph.D. em ciências financeiras e atualmente estou estudando criptomoedas e seu artigo me deu uma boa ideia. Acho que sua forma de escrever é muito útil para minha tese criptomoedas, obrigado. No entanto, tenho algumas dúvidas e gostaria de saber se você pode me ajudar. Obrigado.

gateio hangi ülkenin

I am a student of BAK College. The recent paper competition gave me a lot of headaches, and I checked a lot of information. Finally, after reading your article, it suddenly dawned on me that I can still have such an idea. grateful. But I still have some questions, hope you can help me.

gate io borsası
6 days ago

I am a student of BAK College. The recent paper competition gave me a lot of headaches, and I checked a lot of information. Finally, after reading your article, it suddenly dawned on me that I can still have such an idea. grateful. But I still have some questions, hope you can help me.

gate io
3 days ago

I have read your article carefully and I agree with you very much. This has provided a great help for my thesis writing, and I will seriously improve it. However, I don’t know much about a certain place. Can you help me? https://www.gate.io/vi/signup/XwNAU

Log in
11 hours ago

The point of view of your article has taught me a lot, and I already know how to improve the paper on gate.oi, thank you. https://www.gate.io/de/signup/XwNAU

gateio
8 hours ago

I may need your help. I’ve been doing research on gate io recently, and I’ve tried a lot of different things. Later, I read your article, and I think your way of writing has given me some innovative ideas, thank you very much.

12
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x