Skip to main content
Blogs

Mga Aral Mula sa Kasaysayan ni Propeta Jonah (AS) Impograpiko

Si Jonah (AS) ay isa sa mga dakilang Sugo ng Allah, at ang kanyang kasaysayan ay binanggit ng ilang beses sa Banal na Qur’an.

Ang Allah ay kayang magpatawad at magparusa ayon sa Kanyang naisin sa sinumang Kanyang naisin. Walang sinumang maaaring sumalungat sa kautusan ng Allah.

Isinasakatuparan lamang ng mga Sugo ng Allah ang Kanyang mga kautusan. Sila ay hindi pinahihintulutang magdesisyon sa mga bagay ng walang pahintulot ng Allah.

Si Propeta Jonah (AS) ay nagkamali sa hindi paghintay sa pahintulot ng Allah bago iwan ang kanyang mga tao matapos nilang tanggihan ang kang mensahe. Ang Sugo ng Allah (AS) ay hindi nakagawa ng sinasadyang kasalanan at laging itinatama ng Allah.

Walang sinumang makakatakas sa mga ipinag-uutos ng Allah. Ipinag-utos ng Allah na si Propeta Jonah (AS) ay lunukin ng balyena. Mahal ng Allah ang mga taong nagsisisi at nagbabalik-loob sa Kanya. Tinanggap ng Allah ang panalangin ni Propeta Jonah (AS) at pinanatili ito sa Qur’an upang ating magamit. (21:87)

Ang panalangin ni Propeta Jonah (AS) ay nagsasabi sa karapatan ng Allah na sambahin na mag-isa, luwalhatiin Siya at ipahayag ang Kanyang pagiging perpekto, habang kinikilala ang pagkakamali at maling gawain ng isang tao. Ang tatlong mga aspetong ito ay magdadala sa pagtanggap ng Allah.

Sinabi ng Allah sa Qur’an na si Propeta Jonah (AS) ay naligtas dahil patuloy niyang pinuri at niluwalhati ang Allah sa pagpapahayag ng Kanyang pagiging perpekto. Ipinapakita nito na sa panahon ng kahirapan, ang pag-alala sa Allah sa taimtim na panalangin ay nagbibigay ng banal na tulong at suporta ng Allah.

Subscribe
Notify of
16 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
S'inscrire
1 year ago

Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me?

gate io türkiye
1 year ago

After reading your article, it reminded me of some things about gate io that I studied before. The content is similar to yours, but your thinking is very special, which gave me a different idea. Thank you. But I still have some questions I want to ask you, I will always pay attention. Thanks.

Kayıt Ol | Gate.io
1 year ago

Your article made me suddenly realize that I am writing a thesis on gate.io. After reading your article, I have a different way of thinking, thank you. However, I still have some doubts, can you help me? Thanks.

gate.io
1 year ago

At the beginning, I was still puzzled. Since I read your article, I have been very impressed. It has provided a lot of innovative ideas for my thesis related to gate.io. Thank u. But I still have some doubts, can you help me? Thanks.

binance norādījuma kods

Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me?

criptomoedas
1 year ago

Sou Ph.D. em ciências financeiras e atualmente estou estudando criptomoedas e seu artigo me deu uma boa ideia. Acho que sua forma de escrever é muito útil para minha tese criptomoedas, obrigado. No entanto, tenho algumas dúvidas e gostaria de saber se você pode me ajudar. Obrigado.

gateio hangi ülkenin

I am a student of BAK College. The recent paper competition gave me a lot of headaches, and I checked a lot of information. Finally, after reading your article, it suddenly dawned on me that I can still have such an idea. grateful. But I still have some questions, hope you can help me.

gate io borsası
1 year ago

I am a student of BAK College. The recent paper competition gave me a lot of headaches, and I checked a lot of information. Finally, after reading your article, it suddenly dawned on me that I can still have such an idea. grateful. But I still have some questions, hope you can help me.

gate io
1 year ago

I have read your article carefully and I agree with you very much. This has provided a great help for my thesis writing, and I will seriously improve it. However, I don’t know much about a certain place. Can you help me? https://www.gate.io/vi/signup/XwNAU

Log in
11 months ago

The point of view of your article has taught me a lot, and I already know how to improve the paper on gate.oi, thank you. https://www.gate.io/de/signup/XwNAU

gateio
11 months ago

I may need your help. I’ve been doing research on gate io recently, and I’ve tried a lot of different things. Later, I read your article, and I think your way of writing has given me some innovative ideas, thank you very much.

Log in
11 months ago

The point of view of your article has taught me a lot, and I already know how to improve the paper on gate.oi, thank you. https://www.gate.io/vi/signup/XwNAU

Sign Up
11 months ago

The point of view of your article has taught me a lot, and I already know how to improve the paper on gate.oi, thank you. https://www.gate.io/tr/signup/XwNAU

gate.io
11 months ago

I have read your article carefully and I agree with you very much. This has provided a great help for my thesis writing, and I will seriously improve it. However, I don’t know much about a certain place. Can you help me?

Rejestracja
11 months ago

Thanks for sharing. I read many of your blog posts, cool, your blog is very good. https://accounts.binance.com/pl/register-person?ref=DB40ITMB

Registro en Binance
10 months ago

Thanks for sharing. I read many of your blog posts, cool, your blog is very good. https://accounts.binance.com/es/register?ref=B4EPR6J0

16
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x